Om kursene

Her finner du kurs for alle ansatte i Røros kommune - både nye ansatte og ansatte som har jobbet hos oss lenge, og for ulike ansattgrupper. Kursene er ment som "påbygg"-kurs, det betyr at du tar et kurs og bygger på med flere andre kurs.

Ansattkurset er grunnklossen i påbyggstilnærmingen. Det betyr at alle ansatte (medarbeidere, ledere, verneombud, tillitsvalgte, lærlinger osv.) skal ta ansattkurset først, og videre bygge på med det som er relevant for ens egen rolle i organisasjonen. Er du lærling så skal du da bygge på med "Lærling i Røros kommune". Er du leder så skal du bygge på med "Leder i Røros kommune" osv.

Kursene er delt inn i ulike kategorier og det er ønskelig at det gjennomføres i et sammenhengende forsøk. Får du derimot ikke dette til og må avslutte midt i kurset, vil du hoppe inn der du slapp ved neste innlogging.


Vi håper at kursene er nyttige for dere, og at de gir dere en grunnleggende innføring i det som er viktig å vite når du er ansatt hos oss!Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i Røros kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning

Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Røros kommune

Del 3 - Retningslinjer og reglement

Del 4 - Systemer og IKT-verktøy 

Del 5 - Slik bruker du min side i Visma


Dette er et kurs ment for deg som er lærling i Røros kommune. Les mer om kurset under "Velkommen"-delen etter at du har meldt deg på. 

Om dette kurset

Dette er et kurs som tar for seg kvalitetssystemet vårt Compilo. I dette kurset få du en grunnleggende gjennomgang av de viktigste funksjonene i Compilo. 

Kurset er ment for ansatte i Røros kommune, og før du tar dette kurset skal du ha gjennomført kurset "Ansatt i Røros kommune". 


Innhold

Dette kurset er delt inn i åtte deler: 

1. Kvalitetssystem

2. Startsiden i Compilo

3. Melde avvik

4. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

5. Hvordan finne dokumenter

6. Mobilutgave av Compilo

7. Opplæring og hjelp  

8. Avslutning