Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i omsorg Sentrum/Høvåg. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i omsorgstjenesten.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i seks deler:

Del 1 - Velkommen

Del 2 - Rutiner og retningslinjer

Del 3 - Dokumentasjon

Del 4 - VAR Healthcare

Del 5 - Livsglede for Eldre

Del 6 - Lønn, timeliste og ledige vakter

Del 7 - KS Læring

Del 8 - Quiz