Dette er et introkurs til personvern for ansatte i Ullensaker kommune. I kurset vil du blant annet lære hva en personopplysning er og hva du må huske på når du som er ansatt i kommunen behandler personopplysninger om andre. 

Om dette kurset

De siste årene er personvern blitt svært viktig for folk flest, og det er kommet nye lover og regler som regulerer hvordan vi som jobber i kommunen skal behandle personopplysninger. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i personvern, og passer for alle ansatte i kommunen. 

Etter gjennomført kurs bør du blant annet:

- kunne identifisere en personopplysning

- kunne identifisere personopplysninger vi må være ekstra varsomme med

- kjenne de grunnleggende prinsippene i personvernlovgivningen

- forstå hvilke plikter vi som jobber i kommunen har når vi behandler personopplysninger

- vite hvor du skal henvende deg hvis du har spørsmål om personvern