Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.
Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.
ACOS WebSak e-læring består av korte læringsvideoer som er inndelt i tematiske leksjoner som viser systemets grunnleggende funksjoner og handlinger som bruker/saksbehandler utfører, for eksempel hvordan du oppretter en sak og hvordan du oppretter et dokument. Formålet med videoene er at brukerne skal få en grunnleggende innføring i WebSak+ på en enkel, oversiktlig og forståelig måte.

BTI er en samhandlingsmodell og står for Bedre Tverrfaglig Innsats.  Kurset BTI på 1-2-3 gir en enkel og konkret innføring i modellen, og er tenkt som et utgangspunkt for å øve ferdigheter i arbeidet med barn og familier det er knyttet undring/bekymring til.  Gjennom kunnskap og kompetanse om å følge handlingsveilederen i BTI, vil ansatte bidra til at vi kommer tidlig inn med riktig hjelp og støtte slik at barn og unge i Ullensaker kan vokse opp og bli den beste utgaven av seg selv.  

Du vil gjennom 5 leksjoner få en kort innføring i hva BTI modellen er, hvorfor vi bruker den i Ullensaker og hvordan den skal brukes i det praktiske arbeidet i hverdagen.  I tillegg vil du få en overordnet innføring i hvilke BTI ressurser du finner på kommunens hjemmeside.  Det vil ta ca en time å gjennomføre alle fem leksjonene inkludert tid til egenrefleksjon.

Det forventes at du tar en aktiv rolle gjennom kurset; du vil få spørsmål og refleksjonsoppgaver underveis.  Spørsmål må besvares riktig og du må ha fullført alle leksjonene for at kurset registreres som fullført.