MØTEPLASS for KOORDINATORER 21. september 2021 kl. 13.00 - 15.00

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Bergen kommune ønsker koordinatorer velkommen til digital møteplass i Teams. 

Målgruppe: Ansatte i Bergen kommune som ivaretar koordinatorrollen eller som skal bli koordinator.

Tema: Hvordan få frem barn og unges mål og stemme. Brukermedvirkning i arbeidet med barn og unge. 

Innlegg om brukermedvirkning og eksempler fra praksis ved Bente-Iren Nyland og Tanja Brendehaug, samt diskusjoner i grupperom i Teams.

Avmeldingsfrist: 20.09.21 
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: mailto:anne.berge3@bergen.kommune.no, mailto:kathrine.aasebo@bergen.kommune.no


MØTEPLASS for KOORDINATORER 2. juni 2021 kl. 13.00 - 15.00

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Bergen kommune ønsker koordinatorer velkommen til digital møteplass i Teams. 

Målgruppe: Ansatte i Bergen kommune som ivaretar koordinatorrollen eller som skal bli koordinator.

Tema: Hvordan få frem barn og unges mål og stemme. Brukermedvirkning i arbeidet med barn og unge. 

Innlegg om brukermedvirkning og eksempler fra praksis ved Bente-Iren Nyland og Tanja Brendehaug, samt diskusjoner i grupperom i Teams.

Avmeldingsfrist: 02.06.21 
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: mailto:bjorg.duesund@bergen.kommune.no, mailto:kathrine.aasebo@bergen.kommune.no


Om dette kurset:

Målgruppe:  Ledere og ansatte i Bergen kommune.

Læringsmål: Etter kurset skal du kjenne til IP/ koordinator, koordinatorrollen, brukermedvirkning og hvordan du kan få støtte og veiledning i dette arbeidet fra KE i Bergen kommune.

Kursbeskrivelse: Kurset vil gi en kort innføring i individuell plan / koordinator, om rettigheter og plikter knyttet til individuell plan og om hvordan koordinatorrollen kan ivaretas. Prosedyrer og rutiner i Bergen kommune, KE sin oppgave i kommunen og kort om hvordan systemkoordinatorene i KE kan være til støtte for IP-koordinatorer.

Kurset blir gjennomført digitalt via Teams.

Fullført kurs blir overført til CV i Kompetanseportalen.

Avmeldingsfrist:  19.04.21 

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 

anne.berge3@bergen.kommune.no

bernhard.lid@bergen.kommune.no 

gro.kristiansen@bergen.kommune.no 

Om dette kurset:

Målgruppe:  Ledere og ansatte i Bergen kommune.

Læringsmål: Etter kurset skal du kjenne til IP/ koordinator, koordinatorrollen, brukermedvirkning og hvordan du kan få støtte og veiledning i dette arbeidet fra KE i Bergen kommune.

Kursbeskrivelse: Kurset vil gi en kort innføring i individuell plan / koordinator, om rettigheter og plikter knyttet til individuell plan og om hvordan koordinatorrollen kan ivaretas. Prosedyrer og rutiner i Bergen kommune, KE sin oppgave i kommunen og kort om hvordan systemkoordinatorene i KE kan være til støtte for IP-koordinatorer.

Kurset blir gjennomført digitalt via Teams.

Fullført kurs blir overført til CV i Kompetanseportalen.

Avmeldingsfrist:12.04.21 

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 

anne.berge3@bergen.kommune.no

bernhard.lid@bergen.kommune.no 

gro.kristiansen@bergen.kommune.no 

Før du tar passeringstesten, forutsettes det at du har vært igjennom pensumet til grunnkurset i legemiddelhåndtering her på KS Læring.

Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter.

Det er pensumet i dette grunnkurset som danner grunnlaget for spørsmålene du får på passeringstesten. Passeringstesten består av 25 spørsmål.

Testen kan kun tas under tilsyn av fagsykepleier/-vernepleier.  Fagsykepleier/-vernepleier må starte testen for deg ved å taste inn passord.

Om dette kurset:

Målgruppe:  Ledere og ansatte i Bergen kommune.

Læringsmål: Etter kurset skal du kjenne til IP/ koordinator, koordinatorrollen, brukermedvirkning og hvordan du kan få støtte og veiledning i dette arbeidet fra KE i Bergen kommune.

Kursbeskrivelse: Kurset vil gi en kort innføring i individuell plan / koordinator, om rettigheter og plikter knyttet til individuell plan og om hvordan koordinatorrollen kan ivaretas. Prosedyrer og rutiner i Bergen kommune, KE sin oppgave i kommunen og kort om hvordan systemkoordinatorene i KE kan være til støtte for IP-koordinatorer.

Kurset blir gjennomført digitalt via Teams.

Fullført kurs blir overført til CV.

Avmeldingsfrist: 23.03.21 

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 

kathrine.aasebo@bergen.kommune.no 

bernhard.lid@bergen.kommune.no 

gro.kristiansen@bergen.kommune.no 

Om dette kurset:

Målgruppe:  Ledere og ansatte i Bergen kommune.

Læringsmål: Etter kurset skal du kjenne til IP/ koordinator, koordinatorrollen, brukermedvirkning og hvordan du kan få støtte og veiledning i dette arbeidet fra KE i Bergen kommune.

Kursbeskrivelse: Kurset vil gi en kort innføring i individuell plan / koordinator, om rettigheter og plikter knyttet til individuell plan og om hvordan koordinatorrollen kan ivaretas. Prosedyrer og rutiner i Bergen kommune, KE sin oppgave i kommunen og kort om hvordan systemkoordinatorene i KE kan være til støtte for IP-koordinatorer.

Kurset blir gjennomført digitalt via Teams.

Fullført kurs blir overført til CV.

Avmeldingsfrist: 09.03.21 

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 

kathrine.aasebo@bergen.kommune.no 

bernhard.lid@bergen.kommune.no 

gro.kristiansen@bergen.kommune.no 
Kort beskrivelse av kurset innhold.

Om dette kurset


Målgruppe: xxxxxx (f.eks. ledere) ansatt i Bergen kommune

Læringsmål: Etter kurset skal du xxxxxxx

Kursbeskrivelse: Gi en god beskrivelse av kurset her. 

Avmeldingsfrist: xx.xx.xx
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fraKontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: mailto:fornavn.etternavn@bergen.kommune.no


Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe