Årsturnus i Sarpsborg kommune

Dette kurset vil gi deg nyttig informasjon om årsturnus i Sarpsborg kommune. 

Når du har tatt dette kurset vil du kunne mye mer om årsturnus, og om hva det betyr for deg som ansatt.

Målgruppe: Kurset er for ansatt som arbeider i virksomheter der årsturnus skal eller er innført.Grunnkurs i arbeidsmiljøopplæring

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og arbeidsmiljø er sentralt for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet er summen av de fysiske, psykiske, sosiale og organisatoriske forholdene på en arbeidsplass.

Som ledere eller verneombud har dere et ansvar i å sørge for at arbeidsmiljøet for de ansatte i kommunen er trygt, helsefremmende og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Denne opplæringen er utviklet for å gi dere en grundig forståelse av HMS-prinsipper og hvordan dere kan integrere dem i deres ansvarsområde. Opplæringen er obligatorisk og vil gi dere kunnskap og verktøy som vil hjelpe dere med det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og samtidig oppfylle kravene i HMS og arbeidsmiljø-lovgivningen.

I første omgang vil ledere og verneombud i Oppvekst bli prioritert til å delta på opplæringen. Det vil bli satt opp nye datoer for opplæring for ledere og verneombud innen helse og øvrige.

Kurset er delt  inn i flere deler som omhandler blant annet temaene; systematisk HMS, organisatoriske forhold, ergonomiske forhold, fysiske forhold, kjemiske og psykososiale forhold. Kurset inneholder e-læring med tekst, oppgaver og filmer. Dette må gjennomføres i forkant av samlingene. Når alle delene av e-læringen er gjennomført, bestått to passeringstester og deltatt på tre samlinger får du kurset registrert som fullført og kan hente ut ditt kursbevis.

Denne opplæringen består blant annet av:
 • Arbeidsgiver, arbeidstaker, leder, verneombudet og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet
 • Krav til systematikk i HMS-arbeidet
 • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Varsling
 • Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?

 • Faglig materiell som forberedelse til samlingene (video, tekst, caser og oppgaver)
 • Refleksjonsbok som må arbeides med før og på samlingene 
 • Agenda og møtested for tre samlingsdager 

Mål for kurset: Gjennom denne HMS-opplæringen vil vi utforske grunnleggende prinsipper for HMS, og hvordan disse prinsippene kan implementeres i kommunens daglige drift. Vårt mål er å gi dere kunnskap og verktøy som vil hjelpe dere med å lede med fokus på helse, miljø og sikkerhet, og samtidig oppfylle kravene i HMS-lovgivningen.

Kursdatoer, fysiske samlinger:

1. samling: 25. Januar

2. samling: 1. Februar

3. samling: 15. februar

Når du melder deg på dette kurset, er du påmeldt alle kursdagene.

Sted: Alle samlingene holdes i Gandalf på Tune Administrasjonsbygg, i underetasjen.

Målgruppe: Kurset er obligatorisk for nye ledere, tillitsvalgte og verneombud, jf. krav i arbeidsmiljøloven §§ 3-5, 6-5 og 7-4. HMS- og kvalitetskoordinatorer er også velkomne.

Kursholdere: HR, HMS og kvalitetsstyring i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.


Kurs for faglige ledere og instruktører


Målgruppe: Fagansvarlige og veiledere med oppfølging av lærlinger.


Fokus: Hvordan være en god veileder eller instruktør, utfordringer i instruktørrollen, kunnskapsdeling og OLKWEB.

Kursene er faglig oppdaterte og nyttige for alle som skal ha oppfølging av lærlinger. Rådgivere i OKViken er kursledere."Hvordan lykkes med lærlinger"

Kurset arrangeres i Sarpsborg rådhus, Bystyresalen 27.mars 2023


 Fagansvarlige og veiledere for lærlinger i Sarpsborg kommune vil i dette kurset få innføring i ulike elementer for å lykkes med lærling.

- Få kunnskap og forståelse om roller, ansvar og støtteapparat

- Tips til hvordan tilpasse opplæringen til den enkelte lærling/lærekandidat.

- “Hvordan gi tilbakemelding til lærlingen” vil gi deg en gjennomgang av hvordan du kan gi tilbakemelding til lærlingen for å bidra til vekst og utvikling. 


Sarpsborg kommune skal være en god læringsarena for våre lærlinger, og vi tilbyr våre lærlinger kompetente veiledere og fagansvarlige.


Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets forside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke sett status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Teksten bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

I dette kurset lærer du hva elektroniske personalmapper brukes til, samt hvordan systemet Public 360 brukes til å gjenfinne personaldokumentasjon og hvordan du oppretter/ arkivere og sender dokumenter.

Kurset har i hovedsak videolæring som metode, med noe tekst som supplement.

Bruk gjerne videoene i kurset senere som oppslagsverk når du skal i gang med bruk av systemet.

Videoene i kurset gir en innføring i disse temaene:

 • Hvordan starte Public 360

 • Arbeidsflater

 • Søk og oppslag i personalmappene

 • Legg inn dokument i sak

 • Avskrive og avslutte saker og dokumenter

 • Innkalling til oppfølgingsmøte

 • Bestilling av BHTFårt logo

Velkommen som ny medarbeider i Sarpsborg kommune


Målgruppe:  Dette kurset er for alle nye medarbeider som startet å jobbe i vår kommune. 

Læringsmål: Kurset inneholder det viktigste du trenger å vite som nyansatt, slik at du får en god start i vår kommune.

Innhold i kurset: Kurset gir deg en kort og grei innføring i de regelverk og retningslinjer vi bruker i vårt arbeid i kommunen. Vi viser deg vår visjon, vår plattform "Vi i Sarpsborg" og våre verdier. Vi går igjennom arbeidsreglementet og HMS. 


Kurset har to deler:

 • Velkommen til Sarpsborg kommune
 • Retningslinjer og reglementer


Gå til påmelding og start kurset. 

Ta gjerne pauser underveis, systemet vil huske hvor langt du kom forrige gang.


Kursbevis

Når du har tatt kurset, kan du skrive ut kursbevis.


Spørsmål om kurset

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.

Har du spørsmål om selve kurset, ta kontakt med: kslaring@sarpsborg.com


Lykke til!