Lederopplæring

Lederopplæring for nye ledere i Sarpsborg kommune i fravær, pensjon og ferie.

Om dette kurset

Velkommen!

Dette nettkurset skal gi deg som leder i Sarpsborg kommune god kunnskap om fravær, pensjon og ferie.

Kurset er en del av Sarpsborg kommunes «Lederopplæringen for nye ledere», men det kan også tas av andre.

Kursets innhold:

 • Fravær
 • Pensjon
 • Ferie

Kurset gir en oversikt over regelverk, systembruk og rutiner ved fravær og ferie. 

Det er lagt inn flere lenker som du trenger som leder. Du må være på logget Sarpsborg kommunes intranett, for å åpne noe av disse lenkene, da det er dokumenter i Riskmanager eller Sarpedia.

Når du har gjennomført kurset, vil kurset bli liggende på Din Profil i KS Læring. Bruk gjerne kurset som en veileder og oppslagsverk i ditt videre arbeid som leder.

Har du spørsmål om innholdet i kurset, ta kontakt med Enhet HR.


Lykke til med kurset!


Lederopplæring for nye ledere i Sarpsborg kommune i Ansattmelding, WismaWeb og lønn. 

Om dette kurset


Velkommen!

Dette nettkurset skal gi deg som leder kunnskap om Ansattmelding, WismaWeb og lønn i Sarpsborg kommune og økt kompetanse om disse systemene og om lønn.

Kurset er en del av Sarpsborg kommunes «Lederopplæringen for nye ledere», men kan også tas av andre.

Kursets innhold:

 • Ansattmelding
 • WismaWeb
 • Lønn

Kurset gir en oversikt over Ansattmelding, WismaWeb og lønn i Sarpsborg kommune. Kurset gjennomgår rutiner, informasjon, dokumenter og systemer vi bruker. 

Det er lagt inn flere lenker som du trenger som ny leder. For å få åpnet noen av disse lenkene, må du være på logget Sarpsborg kommunes intranett. Da dette er dokumenter vi har lagret i Riskmanager eller Sarpedia.

Når du har gjennomført kurset, vil kurset bli liggende på Din Profil i KS Læring. Bruk gjerne kurset som en veileder og oppslagsverk i ditt videre arbeid som leder.

Har du spørsmål om innholdet i dette kurset, ta kontakt med Enhet HR.


Lykke til med kurset!


Lederopplæring for nye ledere i Sarpsborg kommune i reiseregning, utlegg og Visma Expense. 

Om dette kurset

Velkommen!

Dette nettkurset skal gi deg som leder kunnskap om reiseregninger og utlegg i Sarpsborg kommune og øke din kompetanse inne dette.

Kurset er en del av Sarpsborg kommunes «Lederopplæringen for nye ledere», men kan også tas av andre.

Kursets innhold:

 • Reiser
 • Visma.net Expense, vårt reiseregningssystem

Kurset gir en oversikt over Reiser og systemet Visma.net Expense i Sarpsborg kommune. Kurset gjennomgår rutiner, informasjon, dokumenter og systemer vi bruker. Det er lagt inn flere lenker som du trenger som leder. For å få åpnet noen av disse lenkene, må du være på logget Sarpsborg kommunes intranett. Da dette er dokumenter vi har lagret i Riskmanager eller Sarpedia.

Når du har gjennomført kurset, vil kurset bli liggende på Din Profil i KS Læring. Bruk gjerne kurset som en veileder og oppslagsverk i ditt videre arbeid som leder.

Har du spørsmål om innholdet i kurset, ta kontakt med Enhet HR.


Lykke til med kurset!Lederopplæring for nye ledere i Sarpsborg kommune i ansettelsesprosessen. 


Om dette kurset


Velkommen!

Dette nettkurset skal gi deg som leder kunnskap om hele ansettelsesprosessen i Sarpsborg kommune og gir deg økt kompetanse innen rekruttering.

Kurset er en del av Sarpsborg kommunes «Lederopplæringen for nye ledere», men kan også tas av andre.

Kursets innhold:

 • Velkommen
 • Stillingsvurdering og utlysning
 • Søknadsbehandling, intervju og referanseinnhenting
 • Tilbud om stilling
 • Introduksjon og oppfølging

Kurset gir en oversikt over ansettelsesprosessen i Sarpsborg kommune. Kurset gjennomgår rutiner, informasjon, dokumenter og systemer vi bruker. Det er  lagt inn flere lenker som du trenger i denne prosessen. For å få åpnet noen av disse lenkene, må du være på logget Sarpsborg kommunes intranett. Da dette er dokumenter vi har lagret i Riskmanager eller Sarpedia.

Når du har gjennomført kurset, vil kurset bli liggende på Din Profil i KS Læring. Bruk gjerne kurset som en veileder og oppslagsverk i ditt videre arbeid som leder.

Har du spørsmål om innholdet i kurset, ta kontakt med Enhet HR.


Lykke til med kurset!