KURS OG ARRANGEMENTER I MIDT-TELEMARK KOMMUNE

Her kan du søke etter nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer som Midt-Telemark kommune arrangerer. 

Du kan enten finne ønsket kurs/arrangement i menyen under, eller trykke på kommunevåpenet øverst i høyre hjørne.    


Se ulike opplæringsvideoer om KS Læring 

Lovpålagt HMS grunnkurs som oppfyller arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i arbeidsmiljø og gir en generell innføring i helse, miljø og sikkerhet. 

Kurset er for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Kurset oppbygging

Kurset består både av eLæring og fysisk oppmøte. Kurset vil ha følgende oppbygging:

 1. eLæringskurs. Bør gjennomføres før første kursdag 
 2. Første kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte
 3. Andre kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte
 4. Tredje kursdag. Heldagskurs - fysisk oppmøte
 5. Hjemmeoppgave (leveres før tredje og siste kursdag.) 

For å få godkjent HMS grunnkurset må e-læringskurset gjennomføres, hjemmeoppgavene leveres før siste samling og delta på alle 3 fysiske kursdager. 

Kurset er rigget slik at de som har behov for et oppfriskningskurs (8 år eller mer siden sist kurs) kan bli med på dag 1 og dag 2.  Vi anbefaler også e-læringskurset. De som er med for oppfriskningskurs trenger ikke å bli med på dag 3 eller levere hjemmeoppgave.  Meld dere på årets kurs og gi beskjed til kursarrangøren at dere er med på oppfriskningskurset. 


Tekniske krav

 • PC/nettbrett/telefon
 • Internettilgang
 • Video
 • Lyd 

Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

 • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
 • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

 • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
 • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
 • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Logo Compilo

På dette kurset vil du læra korleis du

 • loggar inn i Compilo
 • sendar avvik
 • kan sjå kva som har vorte gjort med avviket
 • legger inn eigne kommentarar på avviket
 • legger inn eigne bilete
 • kan sjå kven som har lest avviket
 • kvitterar ut eit oppdrag (tiltak)


Dette kurset er laga for korleis Compilo fungerar på ei PC, men det vil vera ganske likt for korleis det fungerar på eit nettbrett eller mobil og. 


Om dette kurset

Kurset er retta mot alle tilsette i Midt-Telemark kommune

Logo Compilo

Dette kurset er retta mot leiarar i Midt-Telemark kommune. 

NB: Det er ei føresetnad at du må først ha teke kurset "Avvikshandtering i Midt-Telemark kommune - for alle tilsette"

På dette kurset vil du læra

 • korleis du skal handsame eit avvik
 • gjera endringar i eit avvik
 • oppretta og tildela eit tiltak
 • lukka avviket

For å få ei heilskapleg forståing for korleis avvik skal handterast i Midt-Telemark kommune kan det vera lurt å lesa "Prosedyre for registrering og håndtering av avvik, skade og forbedringsforslag"


Dette kurset er laga for korleis Compilo fungerar på ei PC, men det vil vera ganske likt for korleis det fungerar på eit nettbrett eller mobil og. 

Om dette kurset

Kurset er retta mot leiarar som skal handsame avvik. 

Alle ansatte og politikere skal kjenne til de etiske retningslinjene. Hensikten med de etiske retningslinjene er å hjelpe deg å ta riktige beslutninger i vanskelige situasjoner som du og andre ansatte/politikere i kommunen kan komme ut for.

Om dette kurset

Leksjonene

Kurset er bygd opp av følgende leksjoner:

 • Gaver
 • Forretningsetiske regler
 • Habilitet
 • Forvaltning av samfunnets fellesmidler
 • Varsling
 • Ytringsfrihet
 • Sosiale media

Leksjonene inneholder videoer som viser eksempler på vanskelige situasjoner der de etiske retningslinjene hjelper deg med å ta riktige beslutninger


Gjennomføring og kursbevis
 • Etter at du gått igjennom alle leksjonene og svart på alle spørsmålene, vil man motta kursbeviset
 • Kurset skal tas individuelt. Det kan også brukes som utgangspunkt for refleksjoner på personalmøter eller andre møtearenaer for ansatte.

Strategisk kompetanseplan for sektor i Midt-Telemark kommune gir en innføring i kompetanseplanlegging og utvikling av kompetanseplan og tiltaksplan. Kurset er utviklet av Kristiansund kommune og basert på erfaringer i Seljord kommune. Kurset er videre utviklet til å bli tilpasset Midt-Telemark kommunes behov for opplæring av ledere til utarbeidelse av sektorvise kompetanseplaner.

Om dette kurset

Kursets innhold

 • Forutsetninger
 • Kompetanseplanlegging
 • Kompetanseplan
 • Tiltaksplan
 • Evaluering og oppfølging

Målgruppe

 • Mellomledere
 • Enhetsledere

Passeringstest og kursbevis

 • På slutten av kursert må du gjennomføre en passeringstest
 • Passeringstesten består av syv spørsmål
 • Du må svare riktig på alle spørsmålene for å bestå testen
 • Når du har vært igjennom alle leksjonene, samt bestått testen får du automatisk utdelt kursbevis.Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Del 5 - Min side i Visma ERP