Kurs som er knyttet til enheter innen oppvekst og kultur.
Skole
Barnehage
Kultur
Bibliotek