Kurs som er knyttet til enheter innen eiendom og samfunn.
Stab
Renhold
Drift
Brann