Kurs som er knyttet til enheter innen helse og omsorg.
Nord- Odal sykehjem 2. etasje
Nord-Odal sykehjem 3. etasje
Kjøkken/vaskeri
Solheim sykehjem
Bokollektivene: Småbruket, Storbråten, Halmhaugen, Møllerhuset og Garvikåsen
Nord-Odal arbeids- og opplæringssenter
Helse
NAV Nord-Odal
Hjemmetjenesten