EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. De nye reglene trådte i kraft fra 10. juli 2018. De nye reglene er mer detaljerte og mer omfattende enn tidligere. I kommunens ulike virksomheter behandles personopplysninger i ulik grad og flere vil være omfattet av reglene.