Vi sjekker ut mulighetene for å samarbeide om spredning og implementering av KS Læring i Gjøvik, Land, Toten og Hadeland.

Første møte blir 21. mai 2019 klokka 0930-1400.

Foreløpig agenda:

·         Status og erfaringer med KS Læring i hver enkelt kommune (30 min)

·         Hvilken drahjelp får vi fra KS i spredning og implementering av KS Læring (30 min)

·         Implementering av KS Læring i Gran kommune – noen praktiske eksempler (60 min)

·         Lunsj og mingling (60 min)

·         Tanker om videre jobbing med KS Læring i den enkelte kommune og regionalt  (45 min)

·         Idemyldring om kurs vi kunne tenke oss å utvikle – sammen eller hver for oss (30 min)

·         Veien videre (15 min)


Workshops for ledere og ressurspersoner som ønsker å lære å bruke KS Læring.

Om dette kurset

Vi sprer KS Læring som ringer i vann.... De som er mest interessert starter først - for så å dra med seg andre medarbeidere etter hvert. Blir du med på dette, bygger du din egen kompetanse og bidrar til å løfte fram vår felles digitale læringsplattform. Mulighetene er enorme! Workshops arrangeres i tre trinn som bygger på hverandre. Første trinn handler om å bli en god bruker av KS Læring. Trinn 2 og 3 handler om å produsere kurs. Du kan bli med på de trinnene som du selv ønsker, på de datoene som passer. Ved å stå påmeldt i dette kurset, vil du få varsel om nye datoer for workshops, gjennom kalenderinnkalling i Outlook.

•Trinn 1
–Hva er KS Læring og hvordan kan vi bruke det?
–Tips og triks til god bruk av systemet.
–Hvordan dele og låne?
–Hvordan komme i gang med produksjon av kurs og arrangementer?
•Trinn 2
–Produksjon av kurs og arrangementer.
-Ulike læringsobjekter
•Trinn 3
–Mer om produksjon av innhold i kurs.
–Hvordan følge opp medarbeideres bruk av KS Læring?
–Rapporter og kompetanseplanlegging.

De tre trinnene bygger på hverandre. Det er helt OK å bare bli med på trinn 1 for å lære seg å bli en god bruker av KS Læring. 
Trinn 2 og 3 er for de som ønsker å produsere kurs selv. 

Trinn 1: 24.10.18 kl. 09:00-11:30 
Trinn 1: 14.11.18 kl. 13.00-15.30 
Trinn 2: 05.12.18 kl. 10:00-15:00 
Trinn 3: 13.02.19 kl. 10:00-13:00
Trinn 1: 08.03.19 kl. 08:30-11:00
Trinn 1: 02.04.19 kl. 13:00-15:30
Trinn 1: 12.09.19 kl. 08.30-10.30
Trinn 2: 10.10.19 kl. 13:00-16:00
Trinn 1: 11.10.19 kl. 08.30-10.30
Trinn 3: 15.11.19 kl. 11:30-14:00Noen ganger trenger vi å jobbe på andre måter for å involvere flere og få fram mange tanker og ideer. Kreative teknikker er en samlebetegnelse for metoder som kan brukes i møter. Enten det er tjenesten, arbeidsmiljøet eller kompetansen som er i fokus - her finner du verktøy du og dine kolleger kan bruke.Om dette kurset

Dette er ikke et tradisjonelt kurs som du trenger å kjøre fra A til Å. Nei, her kan du plukke og mikse det du har behov for. Velg det som passer - alt fra korte øvelser til lengre prosesser. 

Verktøykassa er utviklet som en del av Piloten Hadeland, et samarbeid mellom Lunner og Gran kommuner. Mange av verktøyene er brukt i forbindelse med idedugnader, opplæring og ledersamlinger i kommunene. Formålet er å tilgjengeliggjøre nyttige verktøy for ledere og andre som ønsker å ta i bruk kreative teknikker til utviklings- og forbedringsarbeid.