Kursene til Flesberg kommune

Skiløyper på Blefjell. Foto Grete Irene Huslende

Her publiserer vi kurs og arrangementer som Flesberg kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager og seminarer i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Lokal superbruker: Janne Schumann (janne.schumann@flesberg.kommune.no)


Se i listen under for å finne kurs.


Informasjonssikkerhet (Revidert utgave 2018)


Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. 
Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.


Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

 • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
 • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

 • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
 • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
 • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Dette kurset skal alle nyansatte i Flesberg kommune gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Kurset er delt inn i tre deler. Til slutt i kurset er det lagt opp en passeringstest.

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.

Om dette kurset

Kurset  går igjennom følgende temaer: 


Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer

 • Arbeidsreglement
 • Etiske retningslinjer
 • Retningslinjer for sykefravær
 • Bakgrunn og hensikt med HMS
 • Avvik, konflikthåndtering og varsling
 • Taushetsplikt og taushetserklæring

Del 3 - Informasjonssikkerhet

 • Generelt om bruk av datautstyr, databehandling


Til slutt i kurset er det lagt opp en passeringstest som man må bestå før man får anledning til å fullføre kurset og skrive ut et kursbevis. Noen av leksjonene inneholder video med lyd så du vil trenge høyttaler på din PC eller hodetelefoner. For å få et best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å bruke nettleseren Google Chrome. For å starte kurset, velg "Start".