Dette kurset skal alle nyansatte i kommunen gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Kurset er delt inn i fem deler. Til noen leksjoner er det knyttet videoer. Du vil få oppsummeringsspørsmål underveis som en hjelp til å få med deg hovedpunktene i hver leksjon.


Om dette kurset

Dette kurset er rettet inn mot nyansatte i Asker kommune. Her finner du informasjon som er nyttig for deg som er ny.

Velkommen til Asker kommune – og lykke til!