Dette e-læringskurset er for deg som nettopp har begynt som ny leder i Asker kommune. Her får du viktig informasjon om de administrative prosesser og systemer du trenger å kjenne til i rollen som leder. Du vil få oversikt over hva du må kunne, hvorfor det er viktig og henvisninger til mer informasjon eller opplæring. 

Kurset består av seks deler, inndelt i leksjoner. Du kan stoppe opp underveis i kurset når du vil, og fortsette der du slapp senere.

Kurset har flere ulike modeller hvor man må trykke på piler eller tegn for å få mer informasjon. Lenker til andre nettsteder er markert med blå skrift.

Lykke til!    


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Dette kurset er hovedsakelig fokusert på å gi opplæring i bruken av Pasient Spesifikk Funksjonsskala (herfra referert til som PSFS) som et kartleggings/vurdering verktøy. 

Kurs er delt i de følgende temaer:

 1. Forhold mellom PSFS, oppfølgingsteamet, og pilot prosjektet
 2. Beskrivelse av PSFS
 3. Eksempler (barn, voksne, eldre)
 4. Oppfølgingsprosessen og forventninger 

Om dette kurset

Målgruppe: Nettkurset gjelder mest nødvendig for de som har rollen som koordinator men kan være nyttig til alle som deltar i  et oppfølgingsteam. 

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du som koordinator kunne ha en god forståelse av hvordan du bruker PSFS for å trekke frem de viktige ting å fokusere på i oppfølgingsteamet. 

Kurset formål:

 1. Er å beskrive verktøyet PSFS og dets bruk i praksis
 2. Er å forklare forholdet mellom PSFS og "Strukturert Tverrfaglig Oppfølgingsteam" pilot prosjektet
 3. Er å understreke viktigheten av brukermedvirkning i oppfølgingsprosessen
 4. Er å stykre din selvtillit og kompetanse i rollen som koordinator


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Kurset er under utarbeidelse.

Dette kurset skal alle nyansatte i kommunen gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Kurset er delt inn i fem deler. Til noen leksjoner er det knyttet videoer. Du vil få oppsummeringsspørsmål underveis som en hjelp til å få med deg hovedpunktene i hver leksjon.


Om dette kurset

Dette kurset er rettet inn mot nyansatte i Asker kommune. Her finner du informasjon som er nyttig for deg som er ny.

Velkommen til Asker kommune – og lykke til!
Om dette kurset

Det å lede menneskene i organisasjoner på en slik måte at det etableres en felles ønsket identitet og kultur er en utfordrende lederoppgave. For å oppnå dette kreves tett oppfølging av medarbeidernes atferd i organisasjonen. Felles kultur defineres som: Måten vi gjør det på hos oss.

For å ivareta medarbeidere og ledere i den nye kommunen og samtidig lede organisasjonen i ønsket retning, gjennomføres det et organisasjons- og ledelsesutviklingsprogram for alle ledere i nye Asker.

 

Ønsket effekt av programmet er at det skal bidra til at:

 • Ledere i Asker kommune jobber systematisk med utvikling av ønsket organisasjonskultur

 • Asker kommune har et lederskap som leder i samme retning

 • Ledere i Asker kommune arbeider systematisk med omstillings-, endrings- og implementeringsprosesser

 • Kommunen er effektiv og omstillingsdyktig, og har fokus på ressursoptimalisering

 • Kommunen praktiserer medarbeiderskap og er en innovativ, dynamisk og lærende organisasjon