Kurset er et kurs i dokumentasjon, som er tilpasset opplæring til ansatte i Åmli Kommune

Om dette kurset


Velkommen til kurs om dokumentasjon av helsehjelp!

Kurset består av 5 moduler: 

  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Dokumentasjonsprosessen 
  • Gode pasientforløp
  • Hva er Iplos?
  • Dokumentasjon i Profil

Formålet med kurset er å bidra til kunnskaper om sammenhengen mellom dokumentasjon, kvalitet og pasientsikkerhet og om dokumentasjonsprosessen.