Kurset er ikkje ei komplett opplæring. Den enkelte leiar må i tillegg gjennomføre andre aktuelle kurs for leiarar i Kvinnherad kommune for å tileigna seg og vedlikehalda sin kompetanse. 


Dette kurset er inndelt i desse områda: 
                 

 • God leiing i Kvinnherad kommune
 • Lover og avtaleverk
 • Trepartssamarbeid
 • Arbeidsgjevars styringsrett                                            
 • Innbyggjarservice
 • Personal
 • Økonomi
 • Sakhandsaming
 • Helse, miljø og tryggleik
 • IT
 • Aktuelle kurs                                                                  
Velkommen som lærling i Kvinnherad kommune. 

Introduksjonskurset vil gje deg som lærling svar på ting du lurer på, og kanskje noko du ikkje visste at du lurte på. 

Hugs at du alltid kan gå inn på KS læring og ta kurset om igjen om du har behov for det.

Lukka til!