Her finn du e-lærings kurs som viser grunnleggande funksjonalitetar i Cosdc


Kurset er inndelt etter de ulike yrkesgrupper

  1. Pleiemedhjelper
  2. Helsefagarbeidar
  3. Sykepleier/vernepleier
  4. Lege
  5. Leder
  6. Saksbehandlar
  7. Ergo og fysioterapeut
  8. Systemansvarleg


Dersom du har oppgaver som går utover din rolle, vil du kanskje finne relevant e-læring hos andre yrkesgrupper

Du kan oppleve at bilder eller funksjonalitet i Cosdoc ikke helt er i samsvar med opplæringsmateriellet


Turnuskurs i Visma Ressursstyring

Dette er kurs for dei som skriv turnus. 
Det vert lagt opp til 6 timars kurs i teknisk turnusskriving på datarommet på Tednabakkane omsorgssenter.

Kurset er for dei som skal skriva turnus. Ein har delt inn kursdagane etter erfaringsnivå. 
Dette kurset er for dei som har god kjennskap til programmet og/eller årsturnus

Kursstad: Tednabakkane omsorgssenter

Turnuskurs i Visma Ressursstyring

Dette er kurs for dei som skriv turnus. 
Det vert lagt opp til 6 timars kurs i teknisk turnusskriving på datarommet på Tednabakkane omsorgssenter.

Kurset er for dei som skal skriva turnus. Ein har delt inn kursdagane etter erfaringsnivå. 
Dette kurset er for dei som har liten eller ingen kjennskap til programmet og/eller årsturnus

Kursstad: Tednabakkane omsorgssenter

Turnuskurs i Visma Ressursstyring

Dette er kurs for dei som skriv turnus. 
Det vert lagt opp til 6 timars kurs i teknisk turnusskriving på datarommet på Tednabakkane omsorgssenter.

Kurset er for dei som skal skriva turnus. Ein har delt inn kursdagane etter erfaringsnivå. 
Dette kurset er for dei som har god kjennskap til programmet og/eller årsturnus

Kursstad: Tednabakkane omsorgssenter

Turnuskurs i Visma Ressursstyring

Dette er kurs for dei som skriv turnus. 
Det vert lagt opp til 6 timars kurs i teknisk turnusskriving på datarommet på Tednabakkane omsorgssenter.

Kurset er for dei som skal skriva turnus. Ein har delt inn kursdagane etter erfaringsnivå. 
Dette kurset er for dei som har liten eller ingen kjennskap til programmet og/eller årsturnus

Kursstad: Tednabakkane omsorgssenter

Turnuskurs i Visma Ressursstyring

Dette er kurs for dei som skriv turnus. 
Det vert lagt opp til 6 timars kurs i teknisk turnusskriving på datarommet på Tednabakkane omsorgssenter.

Kurset er for dei som skal skriva turnus. Ein har delt inn kursdagane etter erfaringsnivå. 
Dette kurset er for dei som har god kjennskap til programmet og/eller årsturnus

Kursstad: Tednabakkane omsorgssenter

I dette nettkurset går vi igjennom korleis du skal skrive årsturnus i Øygarden kommune.

Kurset er bygd opp av video, teori og oppgåver.

Er det noko som er uklart, eller du treng meir informasjon om: Så meld gjerne i frå.