Dette kurset er for deg som er ny i bruk av Visma Tid eller som ønskjer oppfrisking av korleis bruke Visma Tid.
Kurset er på teams og lenke blir tilsendt i stadfestinga og du finn den under program etter påmelding.
Dette kurset er for tilsette i Øygarden kommune.


Tema for dagen:

·         Førebyggjande og helsefremjande arbeid 

·         Grunnleggande innføring i rutiner for oppfølging av sjukemeldte arbeidstakarar

·         Arbeidsgjevars tilretteleggingsplikt

·         Arbeidstakars medverknadsplikt

·         Dokumentasjon og evaluering av tilretteglegging og oppfølging

·         Sjukemeldt over eit år – kva no?


Dette kurset er for leiarar med personalansvar i Øygarden kommune. Kurset vert gjennomført av Personal- og organisasjonsutvikling.

Tema for dagen:

·         Førebyggjande og helsefremjande arbeid 

·         Grunnleggande innføring i rutiner for oppfølging av sjukemeldte arbeidstakarar

·         Arbeidsgjevars tilretteleggingsplikt

·         Arbeidstakars medverknadsplikt

·         Dokumentasjon og evaluering av tilretteglegging og oppfølging

·         Sjukemeldt over eit år – kva no?


Dette kurset er for leiarar med personalansvar i Øygarden kommune. Kurset vert gjennomført av Personal- og organisasjonsutvikling.

Tema for dagen:

·         Førebyggjande og helsefremjande arbeid 

·         Grunnleggande innføring i rutiner for oppfølging av sjukemeldte arbeidstakarar

·         Arbeidsgjevars tilretteleggingsplikt

·         Arbeidstakars medverknadsplikt

·         Dokumentasjon og evaluering av tilretteglegging og oppfølging

·         Sjukemeldt over eit år – kva no?


Dette kurset er for leiarar med personalansvar i Øygarden kommune. Kurset vert gjennomført av Personal- og organisasjonsutvikling

Tema for dagen:

·         Førebyggjande og helsefremjande arbeid 

·         Grunnleggande innføring i rutiner for oppfølging av sjukemeldte arbeidstakarar

·         Arbeidsgjevars tilretteleggingsplikt

·         Arbeidstakars medverknadsplikt

·         Dokumentasjon og evaluering av tilretteglegging og oppfølging

·         Sjukemeldt over eit år – kva no?


Dette kurset er for leiarar med personalansvar i Øygarden kommune. Kurset vert gjennomført av Personal- og organisasjonsutvikling