Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.

Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.

Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.
Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe