God lindrende behandling er basert på at den medisinske behandlingen av pasientens symptomer kombineres med kunnskapsbasert omsorg. Trygghet og ro kan formidles til pasient og pårørende av trygge, rolige og kompetente hjelpere. Kurset er et tilbud for helsepersonell som ønsker å øke sin kompetanse i lindrende behandling.

Grunnleggende kurs i lindrende behandling for kronisk syke. Kurset gir et kompetanseløft til helsepersonell i primærhelsetjenesten som arbeider med kronisk syke. Kurset har fokus på pasienter med de vanligste hjerte- og lungesykdommer, men kunnskapen kan overføres til andre uhelbredelig syke som trenger lindring over tid.

Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.

Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.

Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.
Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe