Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Trondheim kommune.

Den er passordstyrt og skal KUN benyttes av ansatte som har fått tildelt opplæringsplan i legemiddelhåndtering av sin leder i HR-portalen og har fullført e-læringskurs og klasseromskurs.