Digitalt klasseromskurs i legemiddelhåndtering for ansatte i ordinær opplæring - gjelder kun i koronatiden.

Om dette kurset

Klasseromskurset er andre del av den teoretiske opplæringen for å kunne delta i legemiddelhåndtering. Det forutsettes at e-læringskurs i legemiddelhåndtering er gjennomført i KS-kæring. Kurset består av fire moduler: Modul 1 Aktuelle lovverk, Modul 2 Observasjon og bivirkning, Modul 3 Avvikshåndtering og prosedyrer og Modul 4 Gjennomgang av caser. Hele kurset har en variget på 1 time og 20 minutter. Alle moduler må gjennomføres for å kunne hente ut kursbevis. Kursbevis må deretter fremvises for å kunne få adgang til siste del av den teroretiske opplæringen - passeringstesten.
Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Trondheim kommune.

Den er passordstyrt og skal KUN benyttes av ansatte som har fått tildelt opplæringsplan i legemiddelhåndtering av sin leder i HR-portalen og har fullført e-læringskurs og klasseromskurs.