Dette er ett kurs for alle nyansatte på Hellvikskog omsorgsbolig på Nesodden. 

Kurset skal tas innen den første måneden du er ansatt. Når du har startet på kurset, har du 30 dager å fullføre det på. Lykke til! 

Om dette kurset

Kurset er aktuelt for alle nyansatte på Hellvikskog på Nesodden, uavhengig av yrkesbakgrunn. 

For å få passord som gir tilgang til kurset, ta kontakt med Fagleder. 

Dette er ett kurs for alle nyansatte på Hellvikskog omsorgsbolig på Nesodden. 

Kurset skal tas innen den første måneden du er ansatt. Når du har startet på kurset, har du 30 dager å fullføre det på. Lykke til! 

Om dette kurset

Kurset er aktuelt for alle nyansatte på Hellvikskog på Nesodden, uavhengig av yrkesbakgrunn. 

For å få passord som gir tilgang til kurset, ta kontakt med Fagleder. 

Dette er ett kurs for studenter som skal i praksis i hjemmesykepleien på Nesodden. Dette er ett kurs for alle nyansatte i hjemmesykepleien på Nesodden. 

Kurset skal tas innen den første måneden du er ansatt. Når du har startet på kurset, har du 30 dager å fullføre det på. Lykke til! 

Om dette kurset

Kurset er aktuelt for alle nyansatte i Hjemmesykepleien på Nesodden, uavhengig av yrkesbakgrunn. 

For å få passord som gir tilgang til kurset, ta kontakt med Fagleder. 

Dette er ett kurs for alle nyansatte i hjemmesykepleien på Nesodden. 

Kurset skal tas innen den første måneden du er ansatt. Når du har startet på kurset, har du 30 dager å fullføre det på. Lykke til! 

Om dette kurset

Kurset er aktuelt for alle nyansatte i Hjemmesykepleien på Nesodden, uavhengig av yrkesbakgrunn. 

For å få passord som gir tilgang til kurset, ta kontakt med Fagleder. 

Dette kurset skal gi deg en kort innføring i de mest bruke hjelpemidlene i hjemmesykepleien og forflytningsteknikk. 

Kurset har ingen tester eller eksamen, men du må fullføre alle kapitlene for å få kursbevis. 


For å få passord for å logge på kurset, kontakt fagleder i hjemmesykepleien.

CosDoc er fagsystemet Nesodden kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. Elæringleksjonene er produsert av DIPS og en del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Nesodden kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

Kurset for assistenter og helsefagarbeidere inneholder følgende:

Hovedkort/journal

  • System og struktur
  • Utvidet søk og hovedkort
  • Dokumentasjon i journal
  • Daglig rapport
  • Tiltaksplan
  • Prøver og undersøkelser
  • IPOLS

Legemidler

  • Elektronisk signering av legemidler

Arbeidsplan

  • Opprette enkeltoppdrag