I samråd med Oppvekst administrasjon i kommunen er det bestemt at vi skal lage et webinar med tre filmer med refleksjonsspørsmål til bruk på personalmøter i oktober og november i barnehagene, skolene og hjelpetjenestene i Meløy.

 

Webinaret omhandler:

  1. Samarbeidsmodellen som er under utvikling og er lagt ut på kommunens hjemmeside  
  2. Innføring i BTI-veilederen
  3. Hovedresultatene fra BTI-undersøkelsen som ble gjennomført i desember 2020 blant alle ansatte som jobber med barn, unge og familier

 

Det er bestemt at vi skal gjøre det slik fordi vi ser at vi ikke har nok ressurser høsten 2021 til å kunne besøke alle enhetene fysisk med en presentasjon av de tre temaene. Vi ønsker å nå ut til alle med en felles informasjon og har derfor laget filmer. Webinaret er åpent for alle i KS-læring og vil være tilgjengelig så lenge det er behov.

Dette kurset er ment for alle ansatte i Meløy kommune.

Målet med kurset er å gi deg en innføring i hvordan du bruker avvikssystemet Compilo for å melde avvik.

Kurset vil gi deg informasjon om:

  • hva er avvik
  • hvor du finner Compilo
  • hvordan du kan bruke mobiltelefonen din til å melde avvik
  • hvordan du melder avvik og forbedringsforslag

Mål med kurset


Dette kurset er for nyansatte i Meløy kommune. Kurset gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen. 


LogoOm kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning

Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Meløy kommune

Del 3 - Retningslinjer og reglement

Del 4 - System og IKT-verktøy