Obligatorisk grunnopplæring for alle ledere i Klepp kommune.

Språket, altso! Meir enn bokstavar! er eit sitat frå Linda Eide og kan vera ei oppmuntring til oss om å auka kunnskapen om språk og å læra oss å skriva klart og tydeleg.

Dette digitale språkkurset skal gje medarbeidarane i Klepp kommune kunnskap om språkbruksreglane i kommunen og ei kortfatta innføring i grammatikk.  Det vert også oppgåver undervegs i kurset.

Kurset gir innføring i metoder og verktøy som kan brukes til å analysere, forstå og følge opp resultatene i 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen

Hvordan forstå og analysere resultatene, hvordan følge opp 10-FAKTOR-arbeidet 

Kurset arrangeres og holdes av KS, og vises på storskjerm i Kommunestyresalen.

Foredragsholder er Ingelin Burkeland, fagansvarlig for 10-FAKTOR i KS Konsulent.

Formål med kurset:

  • Innsikt i hvordan analysere og følge opp 10-FAKTOR.
  • Kompetanse i verktøy for god prosessledelse som fremmer implementering og praktisering av 10-FAKTOR, og som også har stor overføringsverdi til ledelse av samskapende prosesser generelt i organisasjonen.


Program for dagen:

09.00 10-FAKTOR: Innføring i god prosessledelse og verktøy for analyse og oppfølging

09.45  Pause

10.00 Trening på prosessledelse og bruk av verktøy for analyse og oppfølging.

11.00 Pause

11.15 Oversettingskompetanse til egen organisasjon/virksomhet.  

12.00 Takk for i dag


Det blir arrangert informasjonssamling for nyansatte:  

Torsdag: 21. september 2023 kl. 08:30 - 13:00

Sted: Kommunestyresalen, Klepp rådhus

Kurset er obligatorisk for fast ansatte med stillingsstørrelse over 30 %. Det er opp til leder å vurdere om vikarer skal delta eller ikke.  

Ansatte som ikke har hatt mulighet til å delta tidligere kan også melde seg på, etter avtale med leder. For personer som ikke har ordinær arbeidstid på samlingstidspunktet, blir det utbetalt timelønn.

Lær stegene i saksbehandling i CosDoc

Obligatorisk grunnopplæring for alle tilsette i Klepp kommune.