Kurs som ligger i denne kategorien er felles for alle ansatte i Rana kommune.