Dette kurset er for alle ansatte i Trondheim kommune, som jobber med mennesker med psykisk utviklingshemming.

Kursets innhold: 

- Lovgrunnlaget 
- Selvbestemmelse
- Dokumentasjon
- Case
'

BoA- skolen er et kurs for alle ansatte som jobber i Bo- og aktivitetstilbudet i Trondheim kommune. 
BoA- skolen går gjennom ulike tema; 

- Kultur og organisasjon
- Ansattes plikter og rettigheter
- Etikk
- Utviklingshemming
- PAS
- ASK og Sans
- Velferdsteknologi
-Pårørendesamarbeid
-ÅPEN! MODIG! KOMPETENT!

 

Teksten i dette feltet vil være synlig i oversikt over kurs i KS læring. 

Skriv inn en kort ingress her.  

Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen. Vær konkret. 

Om dette kurset

Teksten du skrive i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på arrangementets hjemmeside.  Legg inn en utfyllende beskrivelse av kurset.  

Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Her kan det legges inn bilder, lenker m.v.

Bildet vises i tilknytning til teksten på kursets hjemmeside - "Om dette kurset".