Kurs for ansatte i seksjon Helse/omsorg.

Her publiseres kurs som er relevant for helse og omsorgssektoren i Notodden kommune.

Under vil du finne både nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer (oppmøtebaserte kurs) som er aktuelle innenfor denne sektoren.

Noen er laget spesielt for ansatte i Notodden, men andre er lenker til nasjonale kurs som er relevante for oss.


Beskriv bildet / Fotograf:
Profilkurs for sykepleiere/vernepleiere og annet relevant personale.

Om dette kurset

Profilkurs beregnet på sykepleiere/vernepleiere.

 • Elektroniske meldinger 
 • Lab 
 • Diagnose, 
 • Tjenesteansvarlig, ajourhold kontakt, sammenfatning ol. 
 • Iplos

Beskriv bildet / Fotograf:
Profil kurs beregnet på primærkontakter. 

Om dette kurset

Profil kurs beregnet på primærkontakter. Gjennomgang av ulike funksjoner i Profil. 


Modul 5 - Lederutdanning. Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten. 
Det er lagt opp til to samlinger.
1 samling: 6-7 februar 2019
2 samling: 3-4 april 2019

Om dette kurset

 • Modul 5 - Lederutdanning. Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten. 
  Det er lagt opp til to samlinger.
  1 samling: 6-7 februar 2019
  2 samling: 3-4 april 2019

Kursene er for Virksomhetsledere og avdelingsledere i Helse og omsorg.

Beskriv bildet / Fotograf:
Grunnleggende profil kurs. For ansatte som er nye eller føler seg utrygge i bruken av Profil.

Om dette kurset

Grunnleggende Profil kurs.


 • Tiltaksplan
 • Hvordan oppdatere Kontakt info., Lege, Primærkontakter ol.
 • Sammenfatning
 • Målinger
 • Signering
 • Kvitter utført
 • Annet