Kurs for ansatte i seksjon Helse/omsorg.

Her publiseres kurs som er relevant for helse og omsorgssektoren i Notodden kommune.

Under vil du finne både nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer (oppmøtebaserte kurs) som er aktuelle innenfor denne sektoren.

Noen er laget spesielt for ansatte i Notodden, men andre er lenker til nasjonale kurs som er relevante for oss.


Profilkurs for sykepleiere/vernepleiere og annet relevant personale.

Profil kurs beregnet på primærkontakter. 

Modul 5 - Lederutdanning. Juss for ledere i helse og omsorgstjenesten. 
Det er lagt opp til to samlinger.
1 samling: 6-7 februar 2019
2 samling: 3-4 april 2019

Grunnleggende profil kurs. For ansatte som er nye eller føler seg utrygge i bruken av Profil.