Velkommen!

Kursets formål

Kurset gir en kort innføring i avviksmelding i kvalitetssystemet Compilo som brukes av alle virksomheter i Rødøy kommune. Målgruppen for kurset er alle ansatte i  Rødøy kommune.


Kursets oppbygning

Kurset er delt inn i 7 deler med ulike leksjoner. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset.


Kursbevis

For å få anledning til å laste ned og skrive ut kursbevis må du ha fullført alle leksjonene. Når du har fullført kurset kan du hente ut et kursbevis på siste siste.


Spørsmål til gjennomføringen

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder.


Klikk på fanen "Innhold" øverst til venstre for å starte kurset.