Målgruppe: 
Velferdsteknologiens ABC er en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og andre involverte i velferdsteknologitjenester, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå.

PÅMELDING TIL KURSET SKAL VÆRE GODKJENT AV NÆRMESTE LEDER.

Læringsmål:
Målet med opplæringen er at du skal få:
• Økt forståelse for bruk av velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og organisering av endringsarbeid i bærekraftige helse- og omsorgstjenester
• Kunnskap om ulike velferdsteknologiske løsninger
• Gi veiledning, opplæring og oppfølging som styrker brukeres læring og motivasjon når de skal bruke velferdsteknologi
• Kunnskap og forståelse av din egen rolle i endringsarbeid og prosesser[skriv en kort og presis beskrivelse av kursets innhold/læringsmål].

Kursbeskrivelse: Dette er et sluttseminar i Velferdsteknologiens ABC


Velferdsteknologiens ABC - KS

Ressursbank Velferdsteknologi - KS


Lunsj er inkludert i kursdagen


Praktisk informasjon vedrørende parkering.

Allmenningen - Praktisk informasjon for ansatte og andre besøkende (bergen.kommune.no)

Avmeldingsfrist: 23.05.2023.

Grunnet matbestilling må denne fristen overholdes.

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursinstruktør for å melde fra.


Kontaktinformasjon til kursarrangør: 

RunhildLaegreid.Syse@bergen.kommune.no  

Siv.Bjonnum@bergen.kommune.no