Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Skape et helhetlig og sammenhengende system mellom ulike tjenester og brukerne og foreldre

Tidlig innsats for å følge opp vansker i tidlig alder 

Hvilke grep kan kommunen ta for å styrke barn og unges psykiske helse.


Om dette kurset

Målgruppe: Politikere, kommuneledelsen, ansatte som jobber med barn og unge, eksterne aktører som NAV, BUP, Politi og andre.

https://www.kslaring.no/draftfile.php/5916/user/draft/

935881799/Program%20for%20dagen.pptx