HMS-grunnkurs for ledere, verneombud, AMU-medlemmer og tillitsvalgte i Notodden kommune


Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Skape et helhetlig og sammenhengende system mellom ulike tjenester og brukerne og foreldre

Tidlig innsats for å følge opp vansker i tidlig alder 

Hvilke grep kan kommunen ta for å styrke barn og unges psykiske helse.