Trusler fra IT-kriminelle - modul 3

Bruk av kommunikasjonsteknologi gjør oss mer sårbare for angrep fra IT-kriminelle. Vi opplever stadig forsøk på svindel, eller at  utenforstående forsøker å få tak i informasjon om oss som ansatte, kommunen eller brukere. Det er derfor viktig at vi kjenner til de metoder som brukes for å få tilgang til informasjon, og at vi vet hvordan vi skal forholde oss dersom noe skjer.

Mål

Ansatte skal kjenne til det trusselbildet ved bruk av kommunikasjonsteknologi, og de tiltak vi kan gjøre for å redusere antall hendelser eller håndtere hendelser som oppstår.

Tid

Ca. 10 min

Film
  • Løsepengevirus (ca. 2 min)
  • Phishing og falske e-poster (ca. 2 min)

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Sist oppdatert
27.04.2023
Produsert av
KiNS, Bærum kommune og KS
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca. 10 minutter på modulen, 2 minutter på hver film.
Læringsformat
Nettkurs
Gjennomsnitt
average ratings
22
Deltakervurderinger
Kjempebra
45
%
Bra
36
%
Ok
5
%
Ikke så bra
9
%
Dårlig
5
%
Kommentarer
07.03.2023
30.11.2022
Veldig fin informasjon som er viktig å huske på, og forstå formålet med.
Kursvurderinger