Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

I denne praktiske workshopen blir du kjent med både den tekniske og didaktiske måten å lage e-læring på. Det vil være fokus på runnprinsippene i nettpedagogikk og mange av de ulike innholdstypene som hører til H5P-familien. H5P står for HTML5-pakker, og er utviklet for å lage interaktivt kursinnhold som gjør læring mer spennende og individuell. 

H5P bruker tekst, video, bilder, lyd og ulike spørsmålstyper som kan brukes på mange ulike måter til å lage digital læring med høy kvalitet.