Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Farsund