Harstad kommunes arbeidsmiljøfestivalen 2019 avvikles i år i uke 38,  16-20.september 2019. I den forbindelse vil vi i samarbeid med Harstad kommunale pensjonskasse og KLP tilby vår tradisjonelle seniordag.

Målgruppe:

 Ansatte født til og med 1962 og som tidligere ikke har deltatt på en slik dag.

Om dette kurset

Vi får besøk av KLP (for sykepleiere og Harstad kommunale pensjonskasse  som vil ha et 3- timers kurs med følgende tema:

  •  Folketrygd
  •   Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell
  •  Tjenestepensjon
  •   Alderspensjon 
  •   AFP
  •   Uførepensjon
  •   Etterlattepensjon

Dersom du ønsker ei slik pensjonsberegning gjennom en egen samtale med pensjonskassen så må dette meldes på epost til Fagkoordinator HR Inger-Lise Eilertsen

Frist: Onsdag 28.august  2019.

Det vil også bli en kort presentasjon av  kommunens gjeldende seniorpolitiske retningslinjer som dere også kan finne i kommunens kvalitetshåndbok som nås via intranett og kommunens hjemmeside.


Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.


Forutsetninger
Dette kurset/arrangementet er for alle våre ansatte ekskl vårt undervisningspersonale (lærer) som tilbys eget kurs.
Produsert av
Harstad kommune - personal- og organisasjonsenheten
Kursansvarlig
Kurssted
Stangneshallen -kafe
Tid fra - til
Format: 17.09.2019 08:30- ca.12:30
Tidsbruk
3,5-4 timer
Forventet innsats
Deltagelse
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
11 av 50
Påmeldingsfrist
12.09.2019