Dette nettkurset er for deg som er tilsett innan sektor omsorg, helse og sosial Kvinnherad kommune.

No skal de som tilsett få moglegheit til å føra fråvær sjølv på web. Dette kurset vil gje dykk ei innføring i korleis de gjer det. 

Litt informasjon om modulen:

FRÅVÆR WEB: I denne modulen kan tilsette legga inn fråværet sitt: (eigenmeldingar, korte permisjonar, sjukt barn). Fråvær går i saksgang. Denne modulen gjeld for alle tilsette i kommunen.  EIn må framleis hugsa å melda frå til næraste leiar ved fråvær. Denne modulen erstatter skjema på papir. 

NB! Videoane er utan lyd.


timeløn

Sist oppdatert
31.01.2022
Forutsetninger
Tilsett i Kvinnherad kommune
Produsert av
Personal - Kvinnherad kommune
Tidsbruk
5-10 minutt
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger