Det inviteres til opplæringsmøter/informasjonsmøter om ny legemiddelavtale som trer i kraft per 1.1.23.

Målgruppen er bestillere i virksomhetene, men også ledere kan delta om ønskelig. 

Fra NMD deltar distrikstansvarlig og representant fra kontaktapotek i byen. Kommunefarmasøyt er også tilstede. 

Agenda: 

  • Norsk Medisinaldepot AS (NMD)/Vitusapotek 
  • Anbudet
  • Multidose 
  • Leveringsrutiner 
  • Avvik/reklamasjon/retur/destruksjon 
  • MediPort bestillingsportal

For mer info, se epost sendt til virksomhetsleder 4.11.22.


Forutsetninger
Ingen spesielle
Tid fra - til
28.11.2022 kl. 13:30 - 14:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
32 av 50
Påmeldingsfrist
28.11.2022