Dette kurset gjennomføres som to digitale moduler via Teams.
Deltaker må melde seg på hver modul for seg.


Hvordan vet du hvilken lønn en nyansatt i Bergen kommune skal ha? Hva er sentrale regler og hva finnes av lokalt avtaleverk for lønnsdannelse og lønnsplassering? Hva påvirker lønnsplasseringen – og lønnsutviklingen? Og hvordan beregnes lønnsansienniteten?

Kursbeskrivelse:
I kursets del 1 gjennomgås sentralt og lokalt avtaleverk for lønn og lønnsplassering av ulike stillingskategorier. Rekruttering og lønn vil også være tema, samt leders rolle i lønnsutviklingssamtalen.
I kursets del 2 er hovedfokus på lønnsansiennitet. Det vil særskilt bli lagt vekt på handlingsrommet for leders skjønn i disse sakene.
Det samlede kurset vil gi oversikt over lønnsområdet.

 
Målgruppe:
Ledere med personal- og økonomiansvar i Bergen kommune. Konsulenter og rådgivere som arbeider med lønnsplassering og beregning av lønnsansiennitet.

Læringsmål:
• sikre korrekt lønnsplassering ihht. gjeldende regler


Fullført og godkjent kurs (forutsetter deltakelse på begge modulene) overføres automatisk til din CV i "CV og kompetanse".

Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Arbeidsgiverseksjonen, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
20.04.2023 kl. 09:00-11:30
Intern pris
650
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
19 av 55
Påmeldingsfrist
18.04.2023