Gjennomgang av ny rutine for tilrettelegging

Sjukefråværet i kommunen er høgt og vi treng å jobbe med ulike tiltak for å redusere det for å sikre eit godt og forsvarleg arbeidsmiljø. Eit av tiltaka er tilrettelegging.

Innhald:

  • Korleis gjer vi det best når vi skal tilrettelegge?
  • Tilretteleggingsplikten
  • Dokumentasjon
  • Tips om andre tiltak, verkemiddel og støttespillarar

Kristin Hool frå arbeidslivssenteret vil informere om tiltaket i IA-avtalen; Ekspertbistand

 I kurset vil case- og gruppearbeid vektleggast.

Kursinstruktører: Veronica Lampe og Aud Winsents


Forutsetninger
Leiar, tillitsvald eller verneombod i Bjørnafjorden kommune
Produsert av
Bjørnafjorden kommune
Kurssted
Os brannstasjon, undervisningsrom
Tid fra - til
03.05.2023 kl. 09:00-11:30
Tidsbruk
2,5 time
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
2 av 20
Påmeldingsfrist
28.04.2023