Kurssted: Sandnes Rådhus Rom: 3 G 
Kursholder: Ruben Roaldsø
Målgruppe: Ledere, Verneombud, medlemmer av HMS - grupper, medlemmer i HAMU og AMU

Forkunnskaper:  

Gjennomført e-læringskurset «Hva er avvik og hvordan melde avvik». E-læringskurset er obligatorisk for alle ansatte i Sandes kommune. 

Gjennomført kurset «Systematisk HMS-arbeid i Sandnes kommune» 


Kursbeskrivelse: 

Compilo er Sandnes kommune sitt fagsystem for kvalitetsstyring og HMS-arbeid. Systemet gir alle ansatte mulighet til å melde inn avvik knyttet til tjenesteproduksjon, arbeidsmiljø og organisering. Melding og påfølgende håndtering av avvik er et sentralt virkemiddel i kommunens arbeid med systematisk forbedring av egen virksomhet.  

Ledere med personalansvar har ansvaret for å behandle avvik som meldes av sine ansatte i Compilo. Verneombudet har lesetilgang til HMS-avvik for å kunne påse at håndteringen av disse ivaretas av leder på en god måte. Vi anbefaler at leder og verneombud tar kurset sammen, men det er ikke et krav. 


På kurset går vi gjennom: 

  • Introduksjon til internkontroll etter HMS-regelverket 
  • Hva er avvik, når skal vi melde avvik og hvordan 
  • Hvordan håndtere og lukke avvik 
  • Hva kan vi lære av avvik 

Kurset er lagt til datarommet 3 G, slik at deltakere kan få prøvd seg i praksis. 

 

Hvis kurset er fullt kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "Gå til venteliste".


Kontaktinformasjon til kursarrangør:
kompetansesenter@sandnes.kommune.no


Forutsetninger
Ansatte i Sandnes kommune: leder, Verneombud, medlem i HMS-gruppe, medlem i HAMU eller AMU
Produsert av
Sandnes kommune
Deltakere
Kurssted
Sandnes rådhus, møterom 3G (dataopplæringsrom)
Tid fra - til
10.04.2024 kl. 12:00-14:00
Tidsbruk
2 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
6 av 12
Påmeldingsfrist
09.04.2024