Utvikling

Oppdatering 17.11.2020

Leveranseplan per 17.11.2020


Type Status Tittel og beskrivelse Berørte komponenter
Utviklingssak Løsning testes Ved generering av Kursoversikts-rapport til Excel. Dokumentet inneholder ikke samme data som webrapporten. Rapporter
Kompetansestyring > Kursrapport > finn et kurs og velg organisasjon > velg web-rapport først for å sjekke at det er noe å rapportere, prøv deretter igjen med Excel-rapporten. Excel-rapporten er nesten tom og inneholder ikke samme data som webrapporten. Excel-rapporten skal inneholde samme data som webrapporten.
Utviklingssak Analyse Vis kompetansetiltak på Min startside i faner basert på status og rolle Kompetansetiltak / Kurs, Min startside, Roller
Min startside har idag alle kompetansetiltak nedover på en side. Oppgaven går ut på vise pågående kompetansetiltak på en første fane, deretter gjennomførte på en annen fane, og eventuelle kompetansetiltak man har ansvar for som kursansvarlig eller instruktør på ytterligere faner. Dette vil gjøre det mye mer oversiktelig, særlig for de kursansvarlige med mange kompetansetiltak.
Utviklingssak Estimert Øktbasert-innmelding i kompetansetiltak - unngå duplisering av samme tiltak Innmeldinger, Katalogen, Rapporter
Per idag har ikke KS Læring støtte for øktbasert-innmelding i kompetansetiltak, for eksempel å kunne velge "Agresso Grunnkurs", og så velge at man deltar i november eller januar. I tilegg til selve økt-innmeldingsmetoden, trengs også oppdatering av deltakerlister og rapporter, slik at disse fungerer for kursansvarlig og deltakere i forhold til den økten de er påmeldt. Det er også tenkt at dersom det er satt opp grupper/parallellsesjoner i kompetansetiltaket, så skal det være mulig å melde seg direkte på ønsket parallellsesjon på et arrangement.Katalogen viser idag et stort antall arrangementer, antallet er basert på faktiske kompetansetiltak. Når økt-basert innmelding kommer på plass, vil antall kompetansetiltak som er arrangementer synke drastisk dersom vi ikke erstatter tellingen med antallet økter. Eksempel "Agresso grunnkurs" er ett enkelt kompetansetiltak. Idag lages duplikater av arrangementet kanskje 10 ganger. Når det ikke lages duplikater, men tilbys 10 økter deltakere kan melde seg på, så må dette gjenspeiles i katalogen.Rapporter er idag basert på antall kompetansetiltak. Når samme kompetanansetiltak tilbys via mange økter, kan det se ut som om kompetansehevingen i kommunene synker, men det er feil - rapporter må derfor også telle økter kompetansetiltaket tilbys.
Utviklingssak Estimert Tilgang til rapporter hele veien for overordnet leder / rapportør Organisasjon, Rapporter
Nåværende tilgangsstyring til rapporter er slik at dersom rapportøroppgaven er delegert til en underordnet, så ser ikke overordnet denne rapporten. Det er avtalt med Catalyst IT Europe å legge til en ekstra rolle i organisasjonsmodulen - "manager reporter"-rollen, som gjør at en overordnet leder / rapportør kan rapportere hele veien ned.
Utviklingssak Produksjonssatt
17.11.2020
Integrasjon KS læring og Dossier - Resertifisering Integrasjoner, Kompetansetiltak/Kurs, Rapporter
Når man lager en resertifisering i KS læring på et kurs, er det sånn i dag at eksternt kompetanseplanverktøy Dossier Profile ikke mottar oppdatert dato når kurset blir tatt på nytt (resertifisering). Det vil si at Dossier Profile bare mottar første gangs gjennomføringsdato, selv om kurset er gjennomført flere ganger. Resultatet er at det blir uoverensstemmelse mellom status på kurset i KS Læring og kravet i Dossier.
Utviklingssak Til utvikling Kalendervisning i katalogen Katalogen, Katalogen/Kurs
Arrangementer trenger en egen kalendervisning av katalogen, med visning av arrangementer i dag, denne uken, denne måneden, dette året. Dette for å gjøre det lettere å for deltakere å finne fram, og lettere for kursansvarlige å holde oversikt med tidligere og kommende arrangementer. En egen kalendervisning for tidsbundede kompetansetiltak, vil også gjøre det lettere å vise nettkurs som ikke er tidsuavhengige.
Feil Løsning testes Sletting av myndighetsnode forhindret tilgang til Min startside for Org-superbruker Min startside, Organisasjon, Roller
Ved sletting av myndighetsnoder under Senja kommune, viste det seg at det oppstod en inkonsistent oppføring i en tabell som gjaldt Org-superbruker i Organisasjonsmodulen, som gjorde at Org-superbruker ikke fikk tilgang til sin Min startside.Ved manuell sletting av oppføringen, fikk vi gitt Org-superbrukeren Min startside, men slike "hengende oppføringer" er en feil.
 Feil Løsning testes  Administrasjon av venteliste  Innmeldingsmetoder
    Feilmelding vises når Superbruker eller Kursansvarlig går inn for å administrere venteliste.  
 Utviklingssak  Til utvikling  Veiviser for nye brukere  Brukere, Registrering
     Når nye brukere logger inn via ID-porten, får de idag et lengre skjema, dette skal erstattes av en veiviser som sikrer samtykke, oppretting av konto, organisasjonstilhørighet og stilling.  
 Feil  Estimert Manuell påmelding til arrangement gir feilmelding Innmeldingsmetoder, Organisasjon, Kompetansetiltak
    Det gis en feilmelding ved forsøk på manuell påmelding til arrangement, en løsning er nå estimert.  

KS HR data API v3