Roller

Det er tre roller i organisasjonsmodulen; Administrator, Leder og Rapportør.

Administrator - Org-superbruker

 • legges til eller endres av KS Læring brukestøtte på nøkkel-noden / datamyndighetsnoden til organisasjonen.
 • kan bygge og endre organisasjonsstrukturen, slik at den til enhver tid reflekterer reell situasjon i organisasjonen.
 • kan legge til ledere og rapportører.
 • kan fjerne ansatte fra arbeidssteder.

Leder

 • kan ta ut rapporter på det nivået han/hun er leder for.
 • kan ta ut rapporter på underliggende nivå dersom dette ikke er delegert til en leder på underliggende nivå.
 • får beskjed når en ansatt knytter seg til det arbeidsstedet han/hun er leder for og kan avslå dette og dermed fjerne en person som feilaktig har knyttet seg til arbeidsstedet.
 • må godkjenne at en ansatt tar et kompetansetiltak, hvis denne innstillingen er slått på i arrangementspåmeldingen.
 • får beskjed når noen har meldt seg på et kompetansetiltak, hvis denne innstillingene er slått på i arrangementspåmeldingen.

Rapportør

 • kan ta ut rapporter på det nivået han/hun har rapporttilgang på.
 • kan ta ut rapporter på underliggende nivå dersom dette ikke er delegert til en rapportør på underliggende nivå.Eksempel rolletildeling
Node       Bruker Org-superbrukerLeder RapportørForklaring 
 Nøkkelnode


   Alice x x xAdministrator har tilgang til alt under sin nøkkelnode
 Nivå 1  A     Anne  x xAnne er leder på enhet A på nivå 1. Anne har også rapporttilgang ned til og med nivå 4 - se nivå 5!
 Nivå 2  B    Beate  x  
 Nivå 3   C   Cecilie  x  
 Nivå 4    D  Diana  x   
 Nivå 5     E Ellen  x  xEllen har tilgang til rapporter via sin rolle som leder. Ved en feil har hun også fått rollen Rapportør der, som medfører at rapportering for enhet E er blitt delegert til henne, og forhindrer at Anne som skal ha rapporttilgang hele veien ned får dette. Siden Ellen har tilgang til rapporter via sin Leder-rolle, bør Rapportør-rollen hennes fjernes. Når den er fjernet, forsvinner delegeringen, og Anne har tilgang til rapporter hele veien ned.


Sist endra: Thursday, 12 May 2022, 12:11