Veikart 2024

Vegarktet for 2024 dreier seg i all hovedsak om modernisering av KS Læring. Prosjektet er delt opp i tre faser: Innsiktsarbeidet (som ble gjennomført i 2023), anskaffelse og til slutt implementering av anskaffet løsning. Implementeringen vil pågå i 2025, men vil etter planen startes opp mot slutten av 2024.

Overordnet prosjektskisse for modernisering av KS Læring


Det tas forbehold om endringer i tidsplanen. Eventuelle endringer vil bli informert om på denne siden

Overordnet ptidsplan for anskaffelsen:

  • 11. mars 2024: Kunngjøring
  • 15. april 2024: Søknadsfrist kvalifisering
  • 31. mai 2024: Tilbudsfrist
  • Juni tom. september 2024: Forhandlingsrunder, oppdaterte tilbud og evaluering
  • 5. november 2024: Tentativ dato for signering av avtale


Overordnede formål for anskaffelsen:

1: Teknologisk modernisering 2:Deling og autonomi 3:Åpne grensesnitt 4:Grunnleggende verktøy 5:Forbedret brukeropplevelse 6:Fleksible opplæringsformer 7:Effektiv administrasjon og oppfølging 8:Interaksjon og samhandling 9:Forutsigbar og transparent prismodell 10:Benytte felleskomponenter i Fiks-plattformen

Hubskisse for nye KS Læring.

 Forklaring til figuren

Den store sirkelen representerer LMS-et med grunnleggende verktøy. De minste sirklene helt til høyre i skissen er miniatyrer av den store sirkelen og symboliserer kundenes eget område, hvor de har kontroll over egne innstillinger og kursportefølje. Den mellomstore sirkelen, rettet mot høyre, illustrerer området der kundene deler kurs og ressurser med hverandre. Nederst, under den store sirkelen, vises samarbeid og integrasjon med andre systemer, inkludert kunders 3. partssystemer og tekniske grensesnitt som API og LTI.


Sist endret: tirsdag, 19. mars 2024, 11:42