Samling for livsgledeansvarlige eller medlemmer i livsgledegruppa for å bli bedre i det systematiske livsgledearbeidet.

Dette er et e-læringskurs i bruk av pasientvarslingsanlegg (PAVA) for Trondheim kommune. 

Dette er et e-læringskurs i bruk av pasientvarslingsanlegg (PAVA) for Trondheim kommune. 

Dette er et e-læringskurs i bruk av pasientvarslingsanlegg (PAVA) for Trondheim kommune. 

Dette er et e-læringskurs i bruk av pasientvarslingsanlegg (PAVA) for Trondheim kommune. 

Dette er et e-læringskurs i bruk av pasientvarslingsanlegg (PAVA) for Trondheim kommune.