Det er 2 nettverksamlinger i året - nå høstens samling.


Dette er et kurs for ansatte innen Helse og velferd i Trondheim kommune, som skal ta i bruk pasientvarslingsanlegg.

Dette er et kurs for ledere og superbrukere ved enheter innen Helse og velferd i Trondheim kommune, som skal ta i bruk pasientvarslingsanlegg.