Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kursdatoer: 12.10.22, 19.10.22, 26.10.22 og 23.11.22.
Kursform: Fysiske samlinger og digitale forberedelser med oppgaver via kursplattformen KS læring. Kurset går over fire dager med en del forberedelser til hver av samlingene. Du må levere en kursoppgave innen 14.11.22. Dette er obligatorisk for at kurset ditt skal bli godkjent.
Sted: Misjonskirken, Alværn (Alværnveien 8)
Målgruppe: Kurset er obligatorisk for nye verneombud og vara verneombud, nye ledere og nye AMU-medlemmer og vara AMU-medlemmer jf. krav i arbeidsmiljøloven §§ 3-5, 6-5 og 7-4.
Kursholdere: Personal, hovedverneombud, HMS-rådgiver i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, Nav arbeidslivssenter og arbeidsrettsjurist.

Vel møtt til HMS-kurs.

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i KS Læring.

●        Hva er KS Læring

●        Hvilke muligheter ligger her

●        Hvordan kan min kommune komme i gang å bruke KS Læring.Innføringskurs i økonomistyring og Framsikt for ledere i Nesodden kommune.

Kurset består av en film som varer i ca. 20 minutter.Kurset er ment for nye ledere i kommunen. Kurset tar for seg det grunnleggende innen kommuneøkonomi, og er et godt utgangspunkt for å bygge økonomiforståelse. Kurset er ment å være forståelig også for de uten økonomibakgrunn.

Innholdet i kurset er som følger:

  1. Innledning
  2. Om økonomistyring
  3. Budsjett
  4. Regnskap
  5. Rapportering
  6. Resultat

Om dette kurset

I disse e-læringsfilmene vil du bli bedre kjent med EveryOne som er et ressurshåndteringsverktøy for personalledere. 

 E-læringene er bygget opp sånn at du kan se alle i den rekkefølgen de ligger, eller du kan velge ut de eller den filmen som er aktuell for din problemstilling. 

 Etter å ha sett samtlige filmer er målet at du skal kunne håndtere og bruke EveryOne på en god og effektiv måte.


Målgruppe for kurset: Ledere, medarbeidere personal og lønn, tillitsvalgte og verneombud, og andre som jobber med turnus.

Kurset består av to deler:
Del 1 - dag 1 og 2 er overordnet om lovverk og rammer for turnus og arbeidstid.
Del 2: - dag 3 og 4 er om turnusplanlegging, og teknisk rettet mot arbeidet med å utforme turnus.

Tidsramme for kurset:
Alle fire kursdager kl. 08:30-15:30.

Kurslokale

Onsdag 29.09: kurset avholdes i Ungdomsarenaen, Tangenten, Kongleveien 2

Torsdag 30.09: kurset avholdes i Samfunnshuset, storsalen, Kongleveien 24

Onsdag 13.10: kurset avholdes i Ungdomsarenaen, Tangenten, Kongleveien 2

Torsdag 14.10: kurset avholdes i Ungdomsarenaen, Tangenten, Kongleveien 2Mat og drikke:
Det serveres kaffe/te frukt fra kl. 08:15 alle kursdager.
Det serveres lunsj og det er viktig at alle som har spesielle behov pga allergier etc. gir melding om dette  til kursansvarlig før kursstart. 

Oppfriskningskurs: Grunnkurs i HMS - Nesodden kommune

Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljøloven § 3-5 og § 6-5 første ledd og § 7-4.

Målgruppen for oppfriskningskurset er verneombud, vara verneombud, ledere og AMU-medlemmer og vara AMU-medlemmer som tidligere har fullført obligatorisk grunnkurs i HMS.

Kurset er generell innføring i HMS.  

Kursform: Digital gjennomføring på kursplattformen KS læring. 


Dette er et introduksjonskurs til KS læring for ansatte i Nesodden kommune.

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Dette er en plattform der kommuner kan dele kurs, arrangementer og annen kunnskap med sine ansatte og med hverandre.

KS-læring er valgt som verktøy for å gi en tidsriktig, rasjonell, miljøvennlig og brukervennlig plattform for opplæring og kompetanseheving av ansatte i Nesodden kommune. 

I dette kurset vil du lære:

• KS læring for deg som ansatt
• Hva er KS Læring?
• Hva finner jeg på KS Læring?
• Hvordan fungerer filterfunksjonen?
• Hvordan søker jeg opp kurs?
• Min startside
• Min profil
• Nyttig å vite for ansatteGrunnkurs i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid - Nesodden kommune 2022

Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljøloven § 3-5 og § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kursdatoer: 13.10.22, 19.10.22, 26.10.22 og 23.11.22. 

Kursform: Fysiske samlinger og digitale forberedelser med oppgaver via kursplattformen KS læring. 

Kurset går over fire dager med en del forberedelser til hver av samlingene. Du må levere en kursoppgave innen 14.11.22. Dette er obligatorisk for at kurset ditt skal bli godkjent.

Sted: Misjonskirken, Alværn (Alværnveien 8)

Kurset er obligatorisk for nye verneombud og vara verneombud, nye ledere og nye AMU-medlemmer og vara AMU-medlemmer jf. krav i arbeidsmiljøloven §§ 3-5, 6-5 og 7-4. 

Kursholdere: Personal, hovedverneombud, HMS-rådgiver i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, Nav arbeidslivssenter og arbeidsrettsjurist.


Vel møtt til HMS-kurs.