På et kjøkken lages alt fra enkle retter til store sammensatte menyer. Gode rutiner og kompetanse innen mikrobiologi, allergener og hygiene er en forutsetning for å sikre trygg mat. Opplæring innen dette vil øke forståelsen og motivasjon for riktig gjennomføringer av bedriftens rutiner. Som igjen fører til færre avvik, mindre svinn og økt lønnsomhet.Om dette kurset

På et kjøkken lages alt fra enkle retter til store sammensatte menyer. Gode rutiner og kompetanse innen mikrobiologi, allergener og hygiene er en forutsetning for å sikre trygg mat. Opplæring innen dette vil øke forståelsen og motivasjon for riktig gjennomføringer av bedriftens rutiner. Som igjen fører til færre avvik, mindre svinn og økt lønnsomhet.

Tema: - Mikroorganismer i mat - Rutiner for å sikre trygg mat - Orden og renhold - Personlig hygiene - Matens holdbarhet - Hygienekontroll - Produkttesting, hva betyr resultatene? Deltakeravgift kr 3900,- inkludert kurskompendium, lunsj og forfriskninger. Kurset arrangeres av LabTjenenester (100 % eid av Trondheim kommune). Mer informasjon på http://labtjenester.no/hygienekurshoreca/

Målgruppe: Kjøkkenpersonell, medlemmer i HACCP-team

 

Ofte konkluderer man for fort med hva som er årsaken til avviket og igangsetter tiltak. Konsekvensen er ofte at avviket oppstår igjen og igjen. Rotårsaksanalyse bidrar til å finne den egentlige årsaken og gjør at de riktige tiltakene blir iverksatt.


Om dette kurset

Ofte konkluderer man for fort med hva som er årsaken til avviket og igangsetter tiltak. Konsekvensen er ofte at avviket oppstår igjen og igjen. Rotårsaksanalyse bidrar til å finne den egentlige årsaken og gjør at de riktige tiltakene blir iverksatt.

Deltakeravgift kr 3900,- Inkludert i deltakeravgiften er lunsj, pauseforfriskninger og kursmateriell. Det er LabTjenester (100% eid av Trondheim kommune) som arrangerer kurset, mer om kurset: http://labtjenester.no/content/249/Kurs-i-Rotarsaksanalyse


Målgruppe: Du som jobber med avvik, behandling og lukking