Alle skal være aktive med å ta initiativ til endring av tjenester og oppgaveløsning gjennom digitale og teknologiske muligheter. Vi skal  fremme kultur for læring ved å teste ut nye måter å gjøre jobbene våre på gjennom teknologi.