Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for undersøkelser om levekår blant ungdom på ungdomstrinnet og videregående opplæring. Kent Ronny Karoliussen fra KoRus Nord, presenterer her tallene for Senjakommunene.