Vold og seksuelle overgrep mot barn - Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole

Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.


Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for undersøkelser om levekår blant ungdom på ungdomstrinnet og videregående opplæring. Kent Ronny Karoliussen fra KoRus Nord, presenterer her tallene for Senjakommunene.