Målgruppen for e-læringskurset er ansatte som treffer mennesker med hørselstap. Etter gjennomført kurs skal du ha tilegnet deg kunnskap om nedsatt hørsel og forståelse for brukere med hørselstap.