Målgruppe: ansatte 58 år+

Kurset informerer om pensjonsrettigheter og plikter som medlem av Kommunal LandsPensjonskasse (KLP).

En senior rådgiver fra KLP er foredragsholder.

Ansatt senior som er 60+ kan i forkant melde seg på individuell samtale, som starter etter fellessamlingen fra kl. 12:30. Påmelding til individuell pensjonsamtale gjøres via henvendelse til Servicetorget v/Marit Alcott, eMail: marit-vestre.alcott@tysver.kommune.no 


Målgruppe: ansatte 58 år+

Kurset informerer om pensjonsrettigheter og plikter som medlem av Statens Pensjons Kasse (SPK).

En senior rådgiver fra Statens Pensjons Kasse (SPK) er foredragsholder.

Ansatt senior som er 60+ kan i forkant melde seg på individuell samtale, som starter etter fellessamlingen fra kl. 12:00. Påmelding til individuell pensjonsamtale gjøres via henvendelse til Servicetorget v/Marit Alcott, eMail: marit-vestre.alcott@tysver.kommune.no 


Kurset er for leiarar med ansvar for tilsetting. Tillitsvalde som er med i tilsettingar er også velkomne.


HMS-dagen for HMS-gruppene i 2018:

Alle HMS-gruppene skal delta på en av de mulige kursdagene, 17. - 20. april; Medlemmene i HMS-gruppen bes melde seg på samme dag. Deltakelse er obligatorisk for alle HMS-gruppemedlemmer.

Tidspunkt: Kl. 10:00 – 15:30.

Tema for i år er:
1) Systematisk HMS-arbeid i HMS-gruppene
2) 10-faktor

Enkel bevertning. Ta kontakt med HMS-rådgiver om du har allergier.HMS-dagen for HMS-gruppene i 2018:

Alle HMS-gruppene skal delta på en av de mulige kursdagene, 17. - 20. april; Medlemmene i HMS-gruppen bes melde seg på samme dag. Deltakelse er obligatorisk for alle HMS-gruppemedlemmer.

Tidspunkt: Kl. 10:00 – 15:30.    

Tema for i år er:
1) Systematisk HMS-arbeid i HMS-gruppene
2) 10-faktor


Enkel bevertning. Ta kontakt med HMS-rådgiver om du har allergier.
HMS-dagen for HMS-gruppene i 2018:

Alle HMS-gruppene skal delta på en av de mulige kursdagene, 17. - 20. april; Medlemmene i HMS-gruppen bes melde seg på samme dag. Deltakelse er obligatorisk for alle HMS-gruppemedlemmer.

Tidspunkt: Kl. 10:00 – 15:30.       

Tema for i år er:
1) Systematisk HMS-arbeid i HMS-gruppene
2) 10-faktor


Enkel bevertning. Ta kontakt med HMS-rådgiver om du har allergier.


HMS-dagen for HMS-gruppene i 2018:

Alle HMS-gruppene skal delta på en av de mulige kursdagene, 17. - 20. april; Medlemmene i HMS-gruppen bes melde seg på samme dag. Deltakelse er obligatorisk for alle HMS-gruppemedlemmer.

Tidspunkt: Kl. 10:00 – 15:30.

Tema for i år er:
1) Systematisk HMS-arbeid i HMS-gruppene
2) 10-faktor


Enkel bevertning. Ta kontakt med HMS-rådgiver om du har allergier.10-faktorsamling med KS konsulent.
Fokus på resultatene i undersøkelsen, og veien videre.     

Deltakere: Obligatorisk samling for ledere, HTV og VO.
OBS: Samme samling går 26. og 27. april - en velger en av disse kursdatoene.   10-faktorsamling med KS konsulent.
Fokus på resultatene i undersøkelsen, og veien videre.     

Deltakere: Obligatorisk samling for ledere, HTV og VO.
OBS: Samme samling går 26. og 27. april - en velger en av disse kursdatoene.        

Work Shop for HMS-grupper som ønsker bistand i risikovurdering. (Frist for å gjennomføre risikovurdering utsettes til 1. februar 2018).

Work Shop fra kl. 08:30 - 11:30. HMS-ingeniør fra bedriftshelsetjenesten, HMS-rådgiver og HVO er tilgjengelig for spørsmål og gjennomgang. Den første timen/frem til kl. 09:30 er også en fysioterapeut fra bedriftshelsetjenesten tilgjengelig ift. ergonomi / psykososialt arbeidsmiljø. Kurset er gratis.    


Deltakere kan komme og gå når det passer, men alle som kommer innom må melde seg på, da work shopen vil bli avlyst om det er for får deltakere.