Det inviteres til årlig informasjonsdag for merkantilt personell i Tysvær kommune.

Det vil bli nytt & nyttig informasjon fra Personalkontoret, Økonomikontoret, Servicesenteret, Dokumentsenteret og IT.

Program for dagen kommer senere.

Meld deg på og sett av dagen allerede nå!

VEL MØTT :-)

Kurset tar for seg vanskelige problemstillinger innenfor saksbehandling av helse- og omsorgstjenester.

Fokus vil være på komplekse og vanskelige problemstillinger ift. kartlegging av tjenestebehov, kompliserte partsforhold, endringer av eksisterende tjenestetilbud, brukermedvirkning, skjønn og forsvarlighet. 

Målgruppe for kurset er saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten.

Kursholdere: Per Gammelsæther og Marianne Skattum, omsorgsjuss.

Prisen på kurset vil bli fordelt mellom kommunene i etterkant, avhengig av antall deltakere.