Nye brukere av ePhorte ønskes velkommen til kurs!

Her starter vi med det mest grunnleggende:

 • Venstremeny
 • Opprette ny sak
 • Hvordan besvare/skrive brev
 • Enkle søk.

Ta gjerne med noe å skrive med/på, brukermanual får du på kurset.


Vel møtt!

Nye brukere av ePhorte ønskes velkommen til kurs!

Her starter vi med det mest grunnleggende:

 • Venstremeny
 • Opprette ny sak
 • Hvordan besvare/skrive brev
 • Enkle søk.

Ta gjerne med noe å skrive med/på, brukermanual får du på kurset.


Vel møtt!

Opplæring i Dokumentmodulen i vårt kvalitetssystem RiskManager.

Målguppen for kurset er Redaktører og Koordinatorer av dokumentmodulen og/eller brukere som har behov for en oppfriskning.

Gjennom RiskManager Kvalitetssystem får Tysvær kommune en felles tilnærming for rutinene og prosedyrene som skal dokumenteres, og en god støtte i oppfølgingsarbeidet.

Modulen samler virksomhetens kvalitetsdokumentasjon på en effektiv og oversiktlig måte. Bruk av MS SharePoint gir store samhandlingsmuligheter i styringssystemet, og det er svært brukervennlig og enkelt å:

 • dele informasjon
 • ivareta versjonshåndtering og historikk
 • godkjenning
 • varsling

Opplæring i Dokumentmodulen i vårt kvalitetssystem RiskManager.

Målguppen for kurset er Redaktører og Koordinatorer av dokumentmodulen og/eller brukere som har behov for en oppfriskning.

Gjennom RiskManager Kvalitetssystem får Tysvær kommune en felles tilnærming for rutinene og prosedyrene som skal dokumenteres, og en god støtte i oppfølgingsarbeidet.

Modulen samler virksomhetens kvalitetsdokumentasjon på en effektiv og oversiktlig måte. Bruk av MS SharePoint gir store samhandlingsmuligheter i styringssystemet, og det er svært brukervennlig og enkelt å:

 • dele informasjon
 • ivareta versjonshåndtering og historikk
 • godkjenning
 • varsling