Det blir en generell gjennomgang av reglene i Arbeidsmiljøloven § 14-4 (1-års regelen) og § 14-9 (3/4-års regelen) - også kalt Merarbeidsbestemmelsen, samt dommene som gir ulike svar på tilsynelatende like saker.

Det blir også info om de siste lovendringer når det gjelder 1- og 3-års regelen, samt gjennomgang av hvordan det skal fremsettes krav/sende søknad om fast ansettelse evt. økt fast ansettelse i Tysvær kommune. Det vil også bli mulighet for spørsmål.


Det inviteres til årlig informasjonsdag for merkantilt personell i Tysvær kommune.

Det vil bli nytt & nyttig informasjon fra Personalkontoret, Økonomikontoret, Servicetorget, Dokumentsenteret og IT.

VEL MØTT :-)

Kurset tar for seg vanskelige problemstillinger innenfor saksbehandling av helse- og omsorgstjenester.

Fokus vil være på komplekse og vanskelige problemstillinger ift. kartlegging av tjenestebehov, kompliserte partsforhold, endringer av eksisterende tjenestetilbud, brukermedvirkning, skjønn og forsvarlighet. 

Målgruppe for kurset er saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten.

Kursholdere: Per Gammelsæther og Marianne Skattum, omsorgsjuss.

Prisen på kurset vil bli fordelt mellom kommunene i etterkant, avhengig av antall deltakere.